МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

Б.ЦЭРЭННАДМИД
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга

Намын хорооны дэд дарга

Г.ОДСҮРЭН
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

Г.АЛДАРТБААТАР
Архангай аймгийн СДМЗХ-ны дарга
Б.АМГАЛАН
Архангай аймгийн СДМЭХ-ны дарга
М.БАТБОЛД
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Ч.БАТНАЙРАМДАЛ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Г.БАЯРЦЭЦЭГ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Б.БОЛОРМАА
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Г.ГАЛСАНДОРЖ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Р.ГАНЗОРИГ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
З.ЖАРГАЛСАЙХАН
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Д.МӨНХБАТ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Г.ОДСҮРЭН
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Н.ТЭРГҮҮНЧИМЭГ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Н.ТЭРГҮҮНЧИМЭГ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Д.ХҮРЭЛСҮХ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Т.ЦОГТБААТАР
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Ц.ЦЭДЭНДАМБА
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Б.ЦЭРЭННАДМИД
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга
Б.ЭНХЖАРГАЛ
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
П.ЭНХТАЙВАН
Архангай аймгийн МАН-ын хорооны тэргүүлэгч
Ц.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
Архангай аймгийн Ахмадын холбооны дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.